Kategoriat
yrittäjyys

Seuraako taukoa jättimäinen konkurssiaalto?

Vuosi 2020 on ollut monelle pk-yrittäjälle koettelemusta, ja hankala tilanne varsinkin matkailussa jatkunee vielä pitkälle kevääseen.

Hieman yllättäenkin konkurssien määrä alkuvuonna on kuitenkin pudonnut selvästi. Tilastokeskuksen lukujen mukaan syyskuuhun mennessä konkursseja oli 12 prosenttia vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Kesällä määrät tippuivat jopa 30-40 prosenttia.

Osaltaan tähän ovat vaikuttaneet vuokranantajien ja muiden velkojien vastaantulot sekä erilaiset tuet. Suurin tekijä on kuitenkin epäilemättä väliaikainen konkurssiin hakemista rajoittava laki.

Vappuna voimaan tulleen lain mukaan velkojat eivät ole voineet käyttää koronapandemian aikana (maaliskuusta alkaen) syntyneitä rästejä konkurssihakemuksen perusteena.

Yrittäjät ovat kiitelleet lakimuutosta ja sen rauhoittavaa vaikutusta. akimuutoksen voimassaoloa jatkettiin tammikuun loppuun, mutta jossain vaiheessa sen on ymmärrettävästi päätyttävä. Pelkona on että silloin piilevät maksukyvyttömyydet nousevat esiin ja edessä on iso konkurssiaalto.

On muistettava että konkurssi ei ole tarkoitettu rangaistukseksi yrittäjälle, vaan sillä on tärkeä rooli markkinataloudessa. Nyt osa selvästi kannattamattomista ja maksukyvyttömistä pk-yrityksistä sinnittelee mukana ja velkaantuu lisää. Tulevat konkurssipesät ovat tavanomaistakin köyhempiä.

Huonoon tilanteeseen ajautuneet yrittäjän olisikin syytä hakea apua mahdollisimman aikaisin. Esimerkiksi Suomen Yrittäjät ja sen alueorganisaatiot tarjoavat neuvontaa ja vertaistukea.

Joskus myös omistajavaihdos, esimerkiksi toiminnan myyminen suuremmalle kilpailijalle voi olla harkinnan arvoinen vaihtoehto.

Kategoriat
yrityskaupat

Yrityksen omistajanvaihdos

Yrityksen omistajanvaihdos on iso päätös sekä ostajan että myyjän kannalta. Jos myynti perustuu lähestyvään eläköitymiseen, on sujuvasti ja oikealla hinnalla toteutunut kauppa keskeinen tämän elämänmuutoksen kannalta. Elämä muuttuu usein myös ostajalla varsinkin tämä siirtyy yrittäjäksi ensimmäistä kertaa.

Omistajanvaihdos on siis syytä toteuttaa suunnitelmallisesti ja myös asiantuntija-apua hyödyntäen. Ammattilaisten avulla tehty sopimus takaa että molemmat osapuolet pääsevat jatkamaan uusilla urilla ilman jälkipuinteja. Palveluiden kustannukset ovat lopulta pieniä suhteessa yrityksen arvoon.

Asiantuntijat aloittavat kartoittamalla yrityksen nykytilanteen ja sen pohjalta tehdään yhdessä arvonmääritys. Joskus omistaja saattaa olla pettynyt tulokseen, varsinkin jos kyseessä on elämäntyö. Tässä kohtaa on kuitenkin oltava realisti ja ymmärrettävä että tunnearvosta ostaja ei maksa. Toisaalta moni omistaja haluaa ennen kaikkea että yrityksen toiminta jatkuu, ja että uusi yrittäjä saa hyvät lähtökohdat.

Yrityskaupat tehdään aina luottamuksellisesti ja molempia osapuolia sitoo salassapitovelvollisuus. Hyvin valmistellussa yrityskaupassa kirjanpito, sopimukset ja muut tärkeät tiedot on organisoitu jo etukäteen. Ostajan ei silloin tarvitse kaivaa niitä eikä epäillä että kauppaan on koira haudattuna.

Kategoriat
yrityskaupat

Yritysten kauppapaikkoja

Siinä missä asunnot ja autotkin, myös yritykset myydään yhä useammin netin kautta.

Joitakin tunnettuja välityspalveluita:

Firmakauppa.fi on erikoistunut mikroyritysten omistajanvaihdoksiin. (Myyntihinta alle 200 000€). Portaalia ylläpitää Suomen Yrityskaupat Oy.

Suomen Yrityskaupat Oy ylläpitää nettiportaalin lisäksi aluekonttoreita ympäri maata, ja lisäksi Virossa ja Espanjassa.

Suomen Yritysmyynti Oy. Pitkäaikainen toimija on yksi Suomen suurimmista yritysvälitysketjuista.

TE-palveluissa on mahdollista hakea työntekijöiden lisäksi myös yrittäjiä.