Transeo Association - kansainvälistä yhteistyötä!

Transeo Association

Transeo Association korostaa pk-yritysten omistajanvaihdosteemaan liittyvän tiedonvaihdon merkitystä Euroopan yrityskauppamarkkinoiden edistämiseksi sekä pyrkii levittämään ymmärrystä pk-yritysten omistajanvaihdosteeman merkityksestä alueelliselle, kansalliselle ja Euroopanlaajuiselle taloudelle. Samalla Transeo Association työstää uusia menetelmiä ja hankkeita omistajanvaihdosten edistämiseksi Euroopassa.

Transeo Associationin jäseniä Suomesta ovat mm. Confidentum Oy, Suomen Yrittäjät sekä Suomen Yrityskaupat Oy.