Suomen Omistajanvaihdosseura
Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen, yrityskauppojen rahoitus

Elinkeinopoliittinen kannanotto - Yrityskauppojen rahoitus

Suomalaiset rahoitusmarkkinat toimivat nykyään eurooppalaisessa säädösympäristössä, jossa kuitenkin kansallisilla ratkaisuilla voi olla keskeinen rooli. Yritysten näkökulmasta yllätyksellisistä muutoksista on tullut olennainen osa liiketoimintaympäristöä. Liiketoiminnan kehittämisen ja kasvattamisen näkökulmasta yrityskaupat tarjoavat yrittäjille tehokkaan työkalun yrityksen strategiseen uudistamiseen yllätyksellisesti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

Yrityskauppojen toteuttamisessa yksi keskeisimmistä haasteista on rahoitus ja sen järjestäminen. Nykyisessä tilanteessa yrityskauppojen rahoittamisen kolme tärkeintä tahoa ovat ostaja, pankit ja Finnvera, joka on merkittävin yksittäinen yrityskauppoja rahoittava organisaatio. Finnvera on mukana vuosittain noin 1000 yrityskaupassa ja sukupolvenvaihdoksessa. Arviot Suomessa vuosittain toteutettavien yrityskauppojen määrästä vaihtelevat lähteestä riippuen 1500 (Suomen Yritysvälittäjät) ja noin 3000 (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, arvio sisältä yritysten sukupolvenvaihdokset) vuosittaisen yrityskaupan välillä. Tämä elinkeinopoliittinen kannanotto keskittyy pienten yritysten (korkeintaan 50 työntekijää) yrityskauppojen rahoituspalvelujen kehittämiseen ja saatavuuden parantamiseen.

Tavoitteena on suomalaisen yrityskauppojen ekosysteemin kehittäminen vastaamaan nykyistä paremmin yrityskauppojen rahoitustarpeita. Mikäli kaupan kohteena olevalla liiketoiminnalla on strategiset mahdollisuudet kehittyä ja kasvaa uudessa omistuksessa, tulee markkinoilla olevia rahoituspalveluja hyödyntämällä saada myös rahoitus järjestymään. Finnveran roolia yrityskaupoissa pitäisi vahvistaa niin, että se olisi vuosittain mukana noin 1500 omistajanvaihdoksessa.

1. Yrityskaupparahoituksen vakuudet

Pankkien vakuusvaatimusten kiristymisen myötä yhä useammin osana rahoituspakettia tarvitaan vakuuksia. Yrityskauppamarkkinoilta saadun palautteen mukaan joko vakuuksien ehdot, niiden myöntövaltuudet tai molemmat edellä mainituista aiheuttavat usein tilanteita, että Finnvera ei voi olla mukana vakuuksien antajan roolissa yrityskauppatilanteissa. Finnveran mahdollisuuksia toimia yritysten omistajanvaihdosten rahoittajana on edelleen lisättävä.

2. Pääomarahoituspalvelujen tuominen yrityskauppamarkkinoille

Nykyään pääomarahoittajia käyttäneet yritysostajat ovat tyytyväisiä pääomarahoittajan määräaikaiseen rooliin yrityskaupan rahoittajana, hallitustyöskentelyn systematisoijana ja rahoitusosaamisen tuojana. Toisaalta suurin osa pienten yritysten yrityskaupoista jää pääomarahastojen sijoitusfokuksen ulkopuolelle. Keskeiset toimijat tässä yhteydessä voisivat olla eläkevakuutusyhtiöt ja Finnvera (uusi Yrityskaupparahasto/Uudet rahastot).

Helsingissä 14.11.2014
Suomen Omistajanvaihdosseura, hallitus

Työryhmä

Juha Tall, pj., KTT, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Olli Annala, sukupolven- ja omistajanvaihdoskoordinaattori, Satakunnan Yrittäjät
Sari Koskela, omistajanvaihdosasiantuntija, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät
Anneli Ollilainen, omistajanvaihdosasiantuntija, Yritys- ja kehityspalvelu Anneli Ollilainen Martti Palonperä, Hospitality Investment Advisor HIA
Marju Silander, varatoimitusjohtaja, Helsingin Yrittäjät
Tommi Sirviö, kehityspäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät
Olli Välimäki, KTT, omistajanvaihdosasiantuntija
Mikko Yli-Kuivila, pankinjohtaja