Historia

SOVS:n juuret juontavat jo 2000 –luvun alkuun. Tuolloin eri puolella Suomessa oli käynnistymässä ja käynnissä yritysten omistajanvaihdoksiin liittyviä hankkeita, olihan yrittäjien ikääntyminen ja sen seuraukset nousseet yleisen keskustelun aiheeksi koko valtakunnassa.

Näitä ov-hankkeita hallinnoivat eri organisaatiot ja projektipäälliköiksi oli palkattu taustakoulutukseltaan ja -kokemukseltaan hyvinkin erilaisia henkilöitä ja hankkeiden rahoituspohjakin oli hyvin värikäs.  Kevättalvella 2002  pari tällaista  ov-asioiden kanssa työskentelevää henkilöä tapasivat ja totesivat olevansa ongelmiensa kanssa yksinäisiä susia.

Heräsi ajatus siitä, että mahdollisimman moni ov-projekteissa työskentelevä  jakaisi kokemuksensa ja tietonsa toisilleen  ”avoimen koodin periaatteella”.  Tämä tuntui tuossa vaiheessa hyvältä keinolta päästä niskan päälle uudesta ja tuntemattomasta asiakokonaisuudesta jonka eteenpäinviejiksi ja ”asiantuntijoiksi” heidät oli palkattu.

Ensimmäinen työmaakokous kokoontui Tampereella 9.5.2003 ja mukaan oli saatu viisi silloin saman asian kanssa työskentelevää eri puolelta Suomea. Kokouksessa ajatus yhteistyöstä sai vahvan kannatuksen ja seuraavan kokouksen ajankohta Jyväskylään lyötiin jo lukkoon. Tästä sai alkunsa toimintamalli joka ideologisen (ja vähän idealistisenkin) perustan ansiosta on elänyt ja kehittynyt jo suhteellisen laajaksi kokonaisuudeksi.

Seuraavien parin vuoden aikana työmaakokouksia pidettiin ”säännöllisen epäsäännöllisesti” eri puolella Suomea ja myös jäsenten toiminta-alueet alkoivat kattaa suurimman osan maasta.  Syksyllä 2005 todettiin että toiminta ei enää täysin vapaamuotoisena ollut mielekästä ja siksi päätettiinkin muuttaa organisoituminen rakenteellisesti kestävämmälle pohjalle, alkuperäistä toimintamallia kuitenkaan romuttamatta.  Näin sai alkunsa Suomen Omistajanvaihdosseura ry, jonka perustamisilmoitus jätettiin yhdistysrekisteriin 29.09.2005.

Hankkeet tulevat ja hankkeet menevät, mutta erikoista näissä ov-hankkeissa on ollut se, että hyvin moni projektin avulla kehitetty toimintamalli on jäänyt alueelleen pysyväksi palveluksi. Hyvin usein neuvontapalvelun taustalta löytyvät samat henkilöt jotka ovat olleet toimintaa käynnistämässäkin! 

Yrittäjien ikääntyminen ja sen seuraukset maamme talouselämälle ovat edelleen vakiopuheenaihe yrittäjyyttä käsittelevissä tapahtumissa ja seminaareissa ja näin tulee olemaan varmaan vielä seuraavat kymmenen vuotta. Suomen Omistajanvaihdosseura pyrkii jatkossakin olemaan organisaatio, johon kuuluminen antaa mahdollisuuden tietää mitä valtakunnassa on tässä aihealueessa tekeillä ja vireillä.  Seura toimii myös ns. ”kentän äänenä” ja pyrimme saamaan äänemme kuuluville aina niillä foorumeilla joissa omistajanvaihdokset ovat puheen aiheena.

 

Tapani Hirvonen

puheenjohtaja, v. 2007-2012