Säännöt

1 § Yhdistyksen nimi on Suomen omistajanvaihdosseura ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä seura. Kansainvälisesti on seurasta käytetään epävirallista nimeä The Finnish Business Transfer Society. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

2 § Seuran tarkoituksena on

1) kohottaa jäsentensä yleistä pätevyyttä ja ammattitaitoa yrityksen omistajanvaihdosasioissa.

2) edistää alan kansallisen ja kansainvälisen best practice-tiedon tuntemusta ja levinneisyyttä.

3) myötävaikuttaa oikean käsityksen syntymiseen yritysten omistajanvaihdoksista sekä yrityksen jatkajien erityistarpeista liiketoiminnan edelleenkehittämiseksi omistajanvaihdostilanteissa

4) edistää ja tukea yritysten omistajanvaihdosten tutkimusta ja muuta kehittämistä sekä edistää omistajanvaihdosten asiantuntijapalveluiden koulutuksen yleisiä edellytyksiä

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura:

1) järjestää voittoa tavoittelematta kokouksia, koulutusta, seminaareja ja tiedotustilaisuuksia

2) ylläpitää yhteyksiä koti- ja ulkomaisiin yhdistyksiin ja muihin yhteisöihin, joiden toimintapiiriin kuuluu yritysten omistajanvaihdosten kehittäminen ja tukeminen

3) luo ja kehittää vuorovaikutusta seuran jäsenten, yritysten ja julkisten toimi-joiden välillä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla järjestämällä kokouksia, seminaareja sekä tiedotustilaisuusia

4) antaa ja julkaisee yristen omistajanvaihdoksia koskevia kannanottoja, tutkimustuloksia sekä kirjoja voittoa tavoittelematta.

3 § Seuran jäseniä ovat:

1) varsinaiset jäsenet

2) kannatusjäsenet

3) kunniajäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä päteväksi osoittautunut henkilö, joka on vähintään vuoden ajan toiminut yrittäjäpolvenvaihdoksen tukemiseen läheisesti liittyvissä tehtävissä ja jota vähintään kaksi jäsentä suosittelee.

Kannatusjäseneksi voidaan ottaa yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaisten ja kannatusjäsenten on maksettava vuosikokouksen erikseen kummallekin jäsenryhmälle määräämä(t) liittymis- ja vuotuinen jäsenmaksu(t).

Varsinaiseksi jäseneksi ja kannatusjäseneksi ottamisesta päättää seuran hallitus.

Erityisen ansioitunut henkilö voidaan seuran varsinaisessa kokouksessa kutsua seuran kunniajäseneksi. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

Lue seuran säännöt kokonaisuudessaan tästä.